Zespół Szkół Mechaniczno - Energetycznych
im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie
warsztaty

We're glad to help.

Krótko o warsztatach

Historia

Warsztaty szkolne Warsztaty Szkolne są integralną częścią Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie, przy ul. Piłsudskiego 61. Początki warsztatów sięgają lat pięćdziesiątych, a w obecnym budynku o powierzchni ponad 3000m2 znajdują się od roku 1964.Od kilku lat jesteśmy głównym producentem wiertarki stołowej w Polsce.

Kierownik Warsztatów Szkolnych - Wiesław Stępniak

Wyroby, usługi

Nauka praktyczna